Program

RAMOWY PROGRAM

7 czerwca 2018 r.
11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 – 14.00 Uroczysta Sesja Jubileuszowa
14.00 – 14.45 Przerwa kawowa
14.45 – 16.30 Sesja plenarna I
17.00 – 21.00 Uroczysta kolacja
8 czerwca 2018 r.
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 11.30 Sesja plenarna II
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Sesje tematyczne
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Sesje tematyczne
16.00 – 16.30 Zakończenie konferencji

OSTATECZNY PROGRAM SZCZEGÓŁOWYpdf

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Udział w konferencji jest bezpłatny
(Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia kosztów zakwaterowania)

do 30.04.2018 r. Zgłoszenie udziału w konferencji (rejestracja online: http://65.wne.sggw.pl/)
do 30.05.2018 r. Przesłanie pełnych tekstów do publikacji w materiałach pokonferencyjnych na adres e-mail: konferencja_65wne@sggw.pl