Wymogi redakcyjne

Home / Konferencja Międzynarodowa / Wymogi redakcyjne

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji (ang. double-blind review) zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (ang. conference proceedings). Zaleca się, aby objętość artykułów nie przekraczała 8 stron maszynopisu.

Publikacja zostanie wydana po konferencji w wersji papierowej i elektronicznej. Każdy z autorów otrzyma autorski egzemplarz publikacji.

Materiały pokonferencyjne zostaną wysłane do Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Clarivate Analytics wcześniej Thomson Reuters ISI Index) dostępnego w bazie danych Web of Science.

Artykuły należy przygotowywać według określonych wymogów redakcyjnych.