Tematyka

Tematyka Międzynarodowej Konferencji Naukowej będzie skupiać się wokół następujących zagadnień:

  • Procesy adaptacyjne przedsiębiorstw w warunkach realizacji zasad trwałego rozwoju
  • Przemiany w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w krajach europejskich
  • Funkcjonowanie rynków rolnych w dobie integracji i globalizacji
  • Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
  • Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i regionalnym
  • Innowacyjność gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu
  • Wpływ sektora finansowego na rolnictwo, przemysł spożywczy i obszary wiejskie
  • Logistyka jako czynnik rozwoju gospodarki