Konferencja Międzynarodowa

Home / Konferencja Międzynarodowa

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”. W konferencji uczestniczyło 410 osób, z 27 państw, z 4 kontynentów, w tym z 88 różnych instytucji naukowych. Wygłoszonych zostało 118 prezentacji w sesjach tematycznych oraz 12 wystąpień w sesjach plenarnych. Dodatkowo zorganizowano specjalny panel dla młodych naukowców „Wyzwania Współczesnej Gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców”, organizowany po raz czwarty przez Wydział Nauk Ekonomicznych, nie chcąc pominąć studentów przy organizacji tego wielkiego wydarzenia, organizatorzy dołączyli do przebiegu konferencji również przegląd Kół Naukowych zorganizowany dla studentów działających w kołach naukowych przy uniwersytetach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”  stanowi istotną platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zmieniających się potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, jego miejsca w teorii ekonomii oraz zmieniających się warunków i wyzwań stawianych przed tym sektorem gospodarki.