Obchody 65-lecia

Home / Obchody 65-lecia

Szanowni Państwo,

z nieukrywaną dumą mam zaszczyt poinformować, iż w 2018 roku społeczność akademicka Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie świętować Jubileusz 65-lecia istnienia. Okres ten był czasem intensywnego rozwoju Naszego Wydziału.

Jako powstanie Wydziału należy przyjąć datę 13 sierpnia 1953 roku. Wtedy też nadano nazwę Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. Stefan Ignar, a Prodziekanem prof. Ryszard Manteuffel. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy – nazwa ta obowiązywała od roku 1958 do końca 2007. Swoją obecną nazwę Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymał 1 stycznia 2008 roku.

Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się około czterech tysięcy studentów na pięciu kierunkach studiów: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka oraz turystyka i rekreacja. Na Wydziale zatrudniona jest kadra naukowa skupiająca ponad 130 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8 profesorów z tytułem naukowym. Od wielu lat Wydział zajmuje wysoką pozycję naukową oraz posiada uprawnienia akademickie do doktoryzowania i habilitowania.

Z okazji Jubileuszu 65-lecia chcielibyśmy zaprosić wszystkich przyjaciół Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW do wspólnego podsumowania dotychczasowej aktywności, jak również nakreślenia planów na przyszłość. Uroczyste obchody będą obejmować Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy), w ramach której odbędzie się uroczysta sesja jubileuszowa podsumowująca działalność Wydziału, a także Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Mazowieckiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jego Magnificencja Rektor SGGW w Warszawie

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

 

SPONSOR ZŁOTY

 

SPONSOR SREBRNY

 

 

SPONSOR BRĄZOWY